Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Sp. z o.o. znajduje sie w budynku administracyjnym Oczyszczalni Ścieków przy ul. Ziejkowej 21.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Oczyszczalnia ścieków położona jest w północno-zachodniej części miasta Gostynina w odległości około 2 km od centrum, na prawym brzegu rzeki Skrwy Lewej. Zajmuje teren o powierzchni 4,6 ha, który stanowi niewielkie wzniesienie ponad poziomem przyległych do rzeki łąk i charakteryzuje się małym zróżnicowaniem wysokościowym. Funkcjonuje od 1985 roku.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

W celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gostynina woda pobierana jest z dwóch podziemnych ujęć przy ul. Kolonia i ul. Ziejkowej.