Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyninie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 2.040.000,00 zł