Ocena Jakości Wody Ziejkowa

 Z 04 2024

 

Ocena Jakości Wody Kolonia

K 04 2024

 

 

 

 Twardość wody
Norma na 60 - 500 mg CaCO3/l

Twardość
Wodociąg Gostynin
stopnie francuskie (stopnie F) od 19,4 do 21,6
stopnie niemieckie (DH) od 10,7 do 12,1
milimole CaCO3(mmol/l) od 1,91 do 2,16
mval/l od 3,8 do 4,3
mg CaCO3/l (ppm) od 191,4 do 216,3
stopnie brytyjskie (Clarka) od 13,4 do 15,1
skala twardości woda średniej twardości

 


 Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Sp. z o.o. o jakości wody wodociągowej na terenie miasta Gostynina z dnia 10.10.2022r.

 

SUW Kolonia     - woda uzdatniona

Lp.

Parametry i wskaźniki

Jednostka

Zawartość w wodzie wodociągowej

Wymagania wg Rozp. Min. Zdr.
z dn. 7.12.2017r.
(Dz.U. 2017 poz.2294)

1.

Odczyn pH

pH

7,54±0,1

6,5 – 9,5

2.

Barwa

mg/l

 

 

5±1

Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

(pożądana wartość do 15 mg/l)

3.

Zapach

-

 

Akceptowalny

Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

4.

Smak

-

 

Akceptowany

Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

5.

Mętność

NTU

0,18±0,02

1,0

6.

Przewodność

µS/cm

418±18

2500

7.

Żelazo

µg/l

20,0+2,8

200

8.

Mangan

µg/l

23,0±2,1

50

9.

Bakterie grupy Coli

jtk/100ml

0

0 jtk/100 ml

10.

Bakterie E.Coli

jtk/100ml

0

0 jtk/100 ml

11.

Ogólna liczba mikroorganizmów w temp.22±2°C po 72 h

jtk/1ml

0jtk/1ml

 

 

Bez nieprawidłowych zmian (*)

 

 Ocena Jakości Wody SUW Kolonia - plik do pobrania

 Ocena jakości wody SUW Ziejkowa - pliki do pobrania

SUW Ziejkowa     - woda uzdatniona

Lp.

Parametry i wskaźniki

Jednostka

Zawartość w wodzie wodociągowej

Wymagania wg Rozp. Min. Zdr.
z dn. 7.12.2017r.
(Dz.U. 2017 poz.2294)

1.

Odczyn pH

pH

7,51±0,1

6,5 – 9,5

2.

Barwa

mg/l

5±1

Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

(pożądana wartość do 15 mg/l)

3.

Zapach

-

 Akceptowalny

Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

4.

Smak

-

 Akceptowany

Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

5.

Mętność

NTU

0,18±0,02

1,0

6.

Przewodność

µS/cm

261±11

2500

7.

Żelazo

µg/l

39,5±5,5

200

8.

Mangan

µg/l

38,0+3,5

50

8.

Bakterie grupy Coli

jtk/100ml

0

0 jtk/100 ml

9.

Bakterie E.Coli

jtk/100ml

0

0 jtk/100 ml

10.

Ogólna liczba mikroorganizmów w temp.22±2°C po 72 h

jtk/1ml

5jtk/1ml

(2;12)

 

Bez nieprawidłowych zmian (*)

 

(*) Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:

           - 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej

           - 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta