W związku z przedłużającymi się niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi związanymi z wysokimi temperaturami oraz brakiem opadów, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp.z o.o. zwraca się do mieszkańców miasta Gostynina z prośbą o racjonalne i oszczędne pobieranie wody z wodociągu miejskiego do czasu poprawy sytuacji pogodowej.

Apelujemy o wykorzystywanie wody wyłącznie do celów spożywczych i socjalnych oraz ograniczenie poboru wody w szczególności na cele:

 - podlewania i zraszania trawników i ogródków

 - podlewania folii i szklarni ogrodowych

 - napełnianie przydomowych basenów

 - mycie pojazdów

Jednocześnie informujemy, iż nadmierne zużycie wody powoduje znaczny spadek ciśnienia wody w wodociągu co może spowodować pogorszenie jakości wody oraz wystąpienie przerw w jej dostawie.

Oszczędzanie wody jest również niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w hydrantach na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

Wszystkich odbiorców prosimy o zrozumienie zaistniałych trudności i uciążliwości.

Dziękujemy za wyrozumiałość.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Sp. z o.o. apeluje o zaprzestanie wrzucania wszelkich trudno rozkładalnych śmieci do muszli klozetowych. Coraz popularniejsze chusteczki nawilżane (stosowane niegdyś w pielęgnacji niemowląt teraz również dla higieny dorosłych, w kosmetyce i jako produkt ułatwiający utrzymanie czystości w pomieszczeniach i samochodach) wprowadzone do sieci kanalizacyjnej powodują zapychanie pomp w przepompowniach ścieków, zwiększoną awaryjność tych pomp oraz niedrożność przewodów kanalizacyjnych. Są one wykonane z materiałów, które nie rozkładają się w wodzie i dlatego powodują problemy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków. Są to odpady stałe, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powinny trafić do pojemników na odpady stałe. APELUJEMY do wszystkich mieszkańców o nie wrzucanie chusteczek, ręczników papierowych, mopów, wkładek higienicznych i innych do toalet. Oczyszczanie instalacji, naprawa awarii i utylizacja tych nieczystości wpływa znacznie na wysokość opłat za ścieki. Serdecznie dziękujemy.