Komunikat nr 1 PPIS

KOMUNIKAT z dnia 13.06.2024r. 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Sp. z o.o.

W związku z zaistniałą sytuacją wyłączenia Stacji Uzdatniania Wody Ziejkowa  i zasilania na całym obszarze miasta wodociągu w wodę uzdatnioną przez Stację Uzdatniania Wody Kolonia, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. zwraca się do mieszkańców miasta Gostynina z prośbą o racjonalne

i oszczędne korzystanie z wody z wodociągu miejskiego a w szczególności ograniczenie poboru wody do celów:

- podlewania i zraszania trawników i ogródków

- podlewania folii i szklarni ogrodowych

- mycia pojazdów

Jednocześnie informujemy, iż duże zużycia wody w tym czasie powoduje znaczący spadek ciśnienia wody w wodociągu.

Racjonalne zużywanie wody jest również niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w hydrantach na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

 

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Sp. z o.o. apeluje o zaprzestanie wrzucania wszelkich trudno rozkładalnych śmieci do muszli klozetowych. Coraz popularniejsze chusteczki nawilżane (stosowane niegdyś w pielęgnacji niemowląt teraz również dla higieny dorosłych, w kosmetyce i jako produkt ułatwiający utrzymanie czystości w pomieszczeniach i samochodach) wprowadzone do sieci kanalizacyjnej powodują zapychanie pomp w przepompowniach ścieków, zwiększoną awaryjność tych pomp oraz niedrożność przewodów kanalizacyjnych. Są one wykonane z materiałów, które nie rozkładają się w wodzie i dlatego powodują problemy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków. Są to odpady stałe, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powinny trafić do pojemników na odpady stałe. APELUJEMY do wszystkich mieszkańców o nie wrzucanie chusteczek, ręczników papierowych, mopów, wkładek higienicznych i innych do toalet. Oczyszczanie instalacji, naprawa awarii i utylizacja tych nieczystości wpływa znacznie na wysokość opłat za ścieki. Serdecznie dziękujemy.