Informacja

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. informuje, iż woda z miejskiego wodociągu jest przydatna do spożycia.

W ostatnich dniach wyczuwalny był zapach chloru w wodzie przeznaczonej do spożycia spowodowany okresowym płukaniem sieci i dezynfekcją.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Sp. z o.o. apeluje o zaprzestanie wrzucania wszelkich trudno rozkładalnych śmieci do muszli klozetowych. Coraz popularniejsze chusteczki nawilżane (stosowane niegdyś w pielęgnacji niemowląt teraz również dla higieny dorosłych, w kosmetyce i jako produkt ułatwiający utrzymanie czystości w pomieszczeniach i samochodach) wprowadzone do sieci kanalizacyjnej powodują zapychanie pomp w przepompowniach ścieków, zwiększoną awaryjność tych pomp oraz niedrożność przewodów kanalizacyjnych. Są one wykonane z materiałów, które nie rozkładają się w wodzie i dlatego powodują problemy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków. Są to odpady stałe, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powinny trafić do pojemników na odpady stałe. APELUJEMY do wszystkich mieszkańców o nie wrzucanie chusteczek, ręczników papierowych, mopów, wkładek higienicznych i innych do toalet. Oczyszczanie instalacji, naprawa awarii i utylizacja tych nieczystości wpływa znacznie na wysokość opłat za ścieki. Serdecznie dziękujemy.