W dniu 22 czerwca 2021r została podpisana umowa na pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na "Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gostyninie".
W imieniu Funduszu umowę podpisała dyrektor Ewa Kamieńska, zaś w imieniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego prezes Szymon Nieć.
Wartość pożyczki wynosi 40 410 332,00 zł.
 
logotyp-12

W dniu 17 sierpnia 2020r. Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Sp. z o.o. odebrał w Starostwie Powiatowym w Gostyninie ostateczną decyzję - pozwolenie na budowę dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie”. To chwila dla naszej Spółki szczególnie ważna, wieńczy kilkuletni wysiłek wielu z nas, pracowników przedsiębiorstwa, którzy dokładali starań, aby ten dokument uzyskać. Po drodze trzeba było przygotować dokumentację techniczną dla tego zadania, uzyskać decyzję środowiskową, decyzję lokalizacyjną, zdobyć pozwolenia wodno-prawne, dokonać koniecznych uzgodnień, dotyczących zaopatrzenia w gaz ziemny, energię elektryczną itp. Część pracy nad tym zadaniem, zajmująca z reguły najwięcej czasu i zabiegów została pomyślnie zakończona. Pozostały do zrobienia kolejne kroki, związane z finansowaniem przedsięwzięcia oraz wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie prac budowlanych. Decyzja czeka na uprawomocnienie.