W dniu 07 lipca 2023r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj””

Zakres robót objętych niniejszym zamówieniem obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych, dostawę i montaż urządzeń i wyposażenia technologicznego, wykonanie prac w zakresie przebudowy, remontów i rozbiórek istniejących obiektów i sieci technologicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Gostyninie.

Całkowita wartość inwestycji wynosi:

I etap - 56.470.205,26 zł  (brutto)

II etap - 26.836.959,59 zł (brutto)

Łącznie: 83.307.164,85 zł  (brutto)

Wykonawcy działający jako konsorcjum:

  1. WUPRINŻ S.A. (Lider konsorcjum) z siedzibą w Poznaniu, ul. Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań, NIP: 7810047876, REGON: 630124183, KRS: 0000295071

  2. POSTER Zakład Automatyzacji Sp. z o.o. (Partner konsorcjum) z siedzibą w Poznaniu, ul. Synów Pułku 26, 60-642 Poznań, NIP: 7811899156, REGON: 302801054, KRS: 0000963488

  3. MTM Budownictwo Sp. z o.o. (Partner konsorcjum) z siedzibą w Tarnowie, ul. Koszycka 21, 33-100 Tarnów, NIP: 7343484863, REGON: 121482873, KRS: 0000381088

 

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

 

 

W dniu 22 czerwca 2021r została podpisana umowa na pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na "Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gostyninie".
W imieniu Funduszu umowę podpisała dyrektor Ewa Kamieńska, zaś w imieniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego prezes Szymon Nieć.
Wartość pożyczki wynosi 40 410 332,00 zł.
 
logotyp-12

W dniu 17 sierpnia 2020r. Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Sp. z o.o. odebrał w Starostwie Powiatowym w Gostyninie ostateczną decyzję - pozwolenie na budowę dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie”. To chwila dla naszej Spółki szczególnie ważna, wieńczy kilkuletni wysiłek wielu z nas, pracowników przedsiębiorstwa, którzy dokładali starań, aby ten dokument uzyskać. Po drodze trzeba było przygotować dokumentację techniczną dla tego zadania, uzyskać decyzję środowiskową, decyzję lokalizacyjną, zdobyć pozwolenia wodno-prawne, dokonać koniecznych uzgodnień, dotyczących zaopatrzenia w gaz ziemny, energię elektryczną itp. Część pracy nad tym zadaniem, zajmująca z reguły najwięcej czasu i zabiegów została pomyślnie zakończona. Pozostały do zrobienia kolejne kroki, związane z finansowaniem przedsięwzięcia oraz wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie prac budowlanych. Decyzja czeka na uprawomocnienie.