"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej bez przyłączy w rejonie ulic Kolonia i Kutnowska w Gostyninie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 328.000,00 zł"