logotyp-12

"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie" dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, do kwoty 40 410 332,00 zł."

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej bez przyłączy w rejonie ulic Kolonia i Kutnowska w Gostyninie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 328.000,00 zł"

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyninie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 2.040.000,00 zł

Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Sp. z o.o. znajduje sie w budynku administracyjnym Oczyszczalni Ścieków przy ul. Ziejkowej 21.

Więcej o: Labolatorium

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Oczyszczalnia ścieków położona jest w północno-zachodniej części miasta Gostynina w odległości około 2 km od centrum, na prawym brzegu rzeki Skrwy Lewej. Zajmuje teren o powierzchni 4,6 ha, który stanowi niewielkie wzniesienie ponad poziomem przyległych do rzeki łąk i charakteryzuje się małym zróżnicowaniem wysokościowym. Funkcjonuje od 1985 roku.

Więcej o: Oczyszczalnia ścieków

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

W celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gostynina woda pobierana jest z dwóch podziemnych ujęć przy ul. Kolonia i ul. Ziejkowej.

Więcej o: Stacja uzdatniania wody