logotyp-12

"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie" dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, do kwoty 40 410 332,00 zł."

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej bez przyłączy w rejonie ulic Kolonia i Kutnowska w Gostyninie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 328.000,00 zł"

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyninie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 2.040.000,00 zł