logotyp-12

"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie" dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, do kwoty 40 410 332,00 zł."