ODBIÓR ODPADÓW O KODZIE 19 08 05 - 2022

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na:

"Odbiór, transport i przetworzenie osadów ściekowych z Oczyszczalni ścieków w Gostyninie - kod odpadu 19 08 05"

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy
  3. Załacznik nr 2 - Projekt umowy
  4. Załacznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia
  5. Załacznik nr 4 - Wykaz usług

-------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

-------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ODBIÓR ODPADÓW O KODACH 19 08 01 i 19 08 02

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Spłka z o. o. zaprasza do składania ofert na:

"Odbiór i unieszkodliwianie lub odzysk odpadów o kodach 19 08 01 i 19 08 02 z Oczyszczalni ścieków w Gostyninie"

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy
  3. Załacznik nr 2 - Projekt umowy
  4. Załacznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia
  5. Załacznik nr 4 - Wykaz usług

------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ODBIÓR, TRANSPORT I PRZETWORZENIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH - KOD ODPADU 19 08 05

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Spółka z o. o. zaprasza do składania ofert na realizację usługi pn.:

"Odbiór, transport i przetworzenie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Gostyninie - kod odpadu 19 08 05"

1. Zaproszenie do złożenia oferty

2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - wzór umowy

4. Załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy

5. Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia

-------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

------------------------------------------------------

Informacja o wyniku postępowania

ODBIÓR ODPADÓW O KODACH 19 08 01 i 19 08 02

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Spółka z o. o. zaprasza do składania ofert na realizowanie usługi pn.:

"Odbiór i unieszkodliwianie lub odzysk odpadów o kodach 19 08 01 i 19 08 02 z oczyszczalni ścieków w Gostyninie"

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - wzór umowy

4. Załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy

5. Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia

--------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

-------------------------------------------------------

Informacja o wyniku postępowania

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE W GOSTYNINIE SPÓŁKA Z O. O. ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA:

Przygotowanie i przeprowadzenie w imieniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Spółka z o. o. (Zamawiającego) postępowania o zamówienie publiczne na realizację inwestycji pn.  "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie" - jako Pełnomocnik Zamawiającego, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843).

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 - wzór umowy

3. Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

4. Załącznik nr 3 - oświadczenie

5. Załącznik nr 4 - wykaz osób

6. Odpowiedź na zapytanie

----------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

----------------------------------------

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej - nowe postępowanie

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ