Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 376 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2020 roku poz. 1710 ze zm.) 

Identyfikator postępowania: b9770b06-0077-4d60-a397-5fe54095da37

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b9770b06-0077-4d60-a397-5fe54095da37

 

 

Informacja o wniesieniu odwołania

Odwołanie

Odpowiedzi na pytania nr 1

Odpowiedzi na pytania nr 2

Odpowiedzi na pytania nr 3

Zał. nr 13 - wykaz cen - aktualizacja

Ogłoszenie zmian 2022/S 196-557544

Modyfikacja treści SWZ

Odpowiedzi na pytania nr 4

Załącznik nr 1 - umowa

Załącznik nr 2 - osady, badania marzec 2022

Załącznik nr 3 - osady, badania lipiec 2022

Odpowiedzi na pytania nr 5

Odpowiedzi na pytania nr 6

Odpowiedzi na pytania nr 7

Zał. nr 13 - wykaz cen - aktualizacja 21-10-2022

KIO Stanowisko Zamawiającego

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert