Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Spółka z o. o. zaprasza do składania ofert na realizowanie usługi pn.:

"Odbiór i unieszkodliwianie lub odzysk odpadów o kodach 19 08 01 i 19 08 02 z oczyszczalni ścieków w Gostyninie"

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - wzór umowy

4. Załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy

5. Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia

--------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

-------------------------------------------------------

Informacja o wyniku postępowania