Zapytanie ofertowe

 1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 - projekt umowy
 3. Załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamówienia
 4. Załącznik nr 4 - wykaz usług

  Załącznik - kod odpadu 19 08 05

         5. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

 1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 - projekt umowy
 3. Załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamówienia
 4. Załącznik nr 4 - wykaz usług
 5. Informacja z otwarcia ofert
 6. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Spółka z o. o. zaprasza do składania ofert na realizację usługi pn.:

"Odbiór, transport i przetworzenie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Gostyninie - kod odpadu 19 08 05"

1. Zaproszenie do złożenia oferty

2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - wzór umowy

4. Załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy

5. Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia

-------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

------------------------------------------------------

Informacja o wyniku postępowania