Zapytanie ofertowe

 1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 - projekt umowy
 3. Załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamówienia
 4. Załącznik nr 4 - wykaz usług
 5. Informacja z otwarcia ofert
 6. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

 1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 - projekt umowy
 3. Załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamówienia
 4. Załącznik nr 4 - wykaz usług

  Załącznik - kod odpadu 19 08 05

         5. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

 1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 - projekt umowy
 3. Załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamówienia
 4. Załącznik nr 4 - wykaz usług
 5. Informacja z otwarcia ofert
 6. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty