CENA NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH DOWOŻONYCH OD DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2021r.

 

Lp.
Rodzaj ścieków
Jednostka miary
Cena brutto w zł
1
 
Nieczystości płynne socjalno-bytowe ze zbiorników bezodpływowych, dostarczane do zlewni ścieków
 
m3
13,00