Drukuj

ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO

Zaproszenie do składania ofert dla zadania poniżej 30 000 EURO

Zaproszenie do składania ofert dla zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji przepompowni ścieków przy ul. Zazamcze, ul. Targowej, ul. Zamkowej w Gostyninie"

 

pliki do pobrania:

 1. zaproszenie
 2. ogólne warunki umów
 3. wzór umowy
 4. analiza techniczna pompowni
 5. dokumentacja 1
 6. dokumentacja 2
 7. dokumentacja 3
 8. dokumentacja 4
 9. dokumentacja 5
 10. cel i zakres do dokumentacji

 

 


 

Zaproszenie do składania ofert dla zadnia pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej"

 

pliki do pobrania:

 1. zaproszenie do składania ofert
 2. mapa
 3. opis przedmiotu zamówienia
 4. wzór umowy
 5. ogólne warunki umów

 

 


 

 

 

 Zaproszenie do składania ofert dla zadania pn. "Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul. Płockiej w Gostyninie"

 

Pliki do pobrania:

1. zaproszenie

2. opis przedmiotu zamówienia

3. wzór umowy

4. druk oferty

5. dokumentacja cz. I

6. dokumentacja cz. II

7. dokumentacja cz. III