Biegły rewident

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018

 

Pliki do pobrania:

1. Zaproszenie

Zamówienia do 30 000 EURO

NOWE POSTĘPOWANIE

Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa wodociągu i kanalizacji w rejonie ul. J. Marcinkowskiego i ul. H. Sienkiewicza

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert

Opis przedmiotu zamówienia

Druk oferty

Wzór umowy

 

 

UWAGA!!!!

Unieważnienie przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa wodociągu i kanalizacji  rejonie ul. J. Marcinkoweskiego i ul. H. Sienkiewicza

Plik do pobrania:

- unieważnienie

 

Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa wodociagu i kanalizacji w rejonie ul. J. Marcinkowskiego i ul. H. Sienkiewicza

Pliki do pobrania:

Informacja z otwarcia ofert

UWAGA !!!

Zmiana terminu składania ofert do 05.04.2019 roku do godz. 15.00

Pytania i odpowiedzi nr 2

Pytania i odpowiedzi

Zaproszenie do składania ofert

Opis przedmiotu zamówienia

Druk oferty

Wzór umowy

Mapa

Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przy ul. Krasickiego i ul. Zielonej w Gostyninie.

Informacja z otwarcia ofert

Pytania i odpowiedzi

Zmiana terminu składania ofert do 05.04.2019 roku do godz. 15.00

UWAGA ZMIANA DOKUMENTACJI

Zaproszenie do składania ofert - Zmiana

Druk oferty - Zmiana

Wzór umowy - Zmiana

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert

Druk oferty

Wzór umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Orientacja ul. Zielona

Plan sytuacyjny ul. Zielona

Plan sytuacyjny II ul. Zielona

Plan sytuacyjny ul. Krasickiego

Plan sytuacyjny II ul. Krasickiego

 

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 190801

pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert

Karta charakterystyki

Opis przedmiotu zamówienia

Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej w Gostyninie

Pliki do pobrania:

zaproszenie do pobrania

oferta

wzór umowy

opis przedmiotu zamówienia

rysunek 1

rysunek 2

opis techniczny

przedmiar

sieć wodociągowa