ROZBUDOWA SIECI WOD-KAN. WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ - UL. KOLEJOWA

włącz .

"Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych i wewnętrzna linia zasilającą przepompownię przy ul. kolejowej w Gostyninie - dz. nr ew. 4955, 4954/15, 4954/16, 4954/21"

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Roboty budowlane.

Numer postępowania na miniPortalu - MPK.271.11.2021

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00076575/01 opublikowane w dniu 2021-06-09 na: https://ezamowienia.gov.pl/

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/aba4d669-b086-40f5-9143-42424206860e

 

SIWZ

włącz .

 


 


 

 

 

Budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Kolonia od ul. Kutnowskiej

Unieważnienie wyboru Wykonawcy - plik do pobrania

 


 

 

Budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Kolonia od ul. Kutnowskiej

Dokumenty do pobrania:

Informacja z otwarcia ofert

Uwaga ! Zmiana terminu składania ofert

Pytanie i odpowiedz nr 1

Zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Opis przedmiotu zamówienia 

Wzór umowy

Szczegółowa specyfikacja techniczna

Przedmiar robót

Część opisowa i uzgodnienia

Rysunek nr 1

Rysunek nr 2

Rysunek nr 3

Rysunek nr 4

Rysunek nr 5

Rysunek nr 6

Rysunek nr 7

Rysunek nr 8

 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej grawitacyjno - ciśnieniowej z przyłączami w rejonie ul. Kolonia w Gostyninie

 

ogłoszenie

SIWZ

Dokumentacja techniczna

Załączniki w wersji edytowalnej

Pytania i odpowiedzi