Drukuj

Aktualności

Joomla
Joomla

Wordpress
Wordpress

 

ZŁA JAKOŚĆ WODY? NIE U NAS.

      Wypływ ścieków z kolektora burzowego w Warszawie grozi poważną katastrofą ekologiczną dla dolnego odcinka Wisły. Pierwszym i bezpośrednim problemem jest znaczące pogorszenie jakości wody, pobieranej z wód Wisły choćby w Płocku i kolejnych miastach, które pobierają wodę powierzchniową do uzdatniania. Proces uzdatniania ma za zadanie doprowadzić wodę do stanu, pozwalającego używać jej do celów spożywczych. W przypadku znacznego zanieczyszczenia ściekami nawet dość głęboki proces uzdatniania może być niewystarczający. Pojawiają się zapytania, kierowane do naszego przedsiębiorstwa w sprawie jakości wody w Gostyninie. Woda wykorzystywana do uzdatniania i kierowana do sieci wodociągowej pochodzi w naszym mieście wyłącznie ze źródeł podziemnych. Spełnia wszystkie obowiązujące normy, zarówno pod względem czystości bakteriologicznej, jak i zawartości pierwiastków i minerałów. Latem 2017r. przeprowadziliśmy operację czyszczenia zbiorników wody pitnej na ujęciu Kolonia. Takie wiążące się z poważnymi kosztami przedsięwzięcia przeprowadza się raz na kilka lat, dzięki temu nie mamy problemów z jakością wody dostarczanej mieszkańcom. Rutynowo są podejmowane działania zabezpieczające ujęcia przed jakimkolwiek skażeniem, także ewentualnym terroryzmem. Dokładamy wszelkich starań, aby w okresie zwiększonego poboru, tj. w czasie upałów zapewnić taką ilość wody uzdatnionej, która w pełni pokrywa zapotrzebowanie. Jak wiadomo w kilku sąsiednich miastach(np. Skierniewicach) w miesiącach letnich bywały kilkutygodniowe okresy, w których zaopatrzenie w wodę poważnie szwankowało. W Gostyninie takie sytuacje nie zdarzały się mimo szczególnie gorącego lata. Konkludując chcemy zapewnić mieszkańców naszego miasta, że nasza Spółka bardzo odpowiedzialnie podchodzi do  swojej misji, jaką jest skuteczne i sprawne działanie w branży wodno-ściekowej.

 

PRZYPOMINAMY. PŁAĆMY NASZE RACHUNKI NA CZAS.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 1/IV/2019 z dnia 9 kwietnia 2019r. ustalono wysokość kosztów upomnienia oraz wezwania skierowanego przez wierzyciela w wysokości 8,50 zł brutto. Od dnia 9 kwietnia 2019r. do każdego upomnienia oraz wezwania będzie doliczona ww. opłata. Prosimy o terminowe regulowanie faktur za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.