Drukuj

Aktualności

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. na co dzień wykonuje swoje obowiązki względem mieszkańców bez rozgłosu, po prostu dokładamy wszelkich starań dla zapewnienia ciągłej dostawy wody odpowiedniej jakości dla Gostyninian. Zdarzające się niekiedy poważne awarie przypominają lokalnej społeczności o naszym istnieniu. Niestety nie da się ich zupełnie wyeliminować, jednak w ostatnim okresie występują odczuwalnie częściej ze względu na stan starzejącej się sieci wodociągowej, a także warunki atmosferyczne. Grupa awaryjna dyżuruje non stop, a w przypadku wystąpienia poważnej awarii pracuje niekiedy 24 godziny na dobę, także w dni świąteczne oraz weekendy.

      W codziennej działalności staramy się być nowoczesną, dobrze zarządzaną, sprawnie działającą firmą, skutecznie wypełniającą współczesne wymogi w zakresie jakości usług, współpracujemy także z innymi podmiotami na rzecz rozwoju miasta i regionu. Stale prowadzimy działania modernizacyjne dla zapewnienia sprawnego i w miarę bezawaryjnego funkcjonowania sieci, zarówno wodociągowej, jak i kanalizacyjnej. Latem 2017r. przeprowadziliśmy operację czyszczenia zbiorników wody pitnej na ujęciu Kolonia. Takie przedsięwzięcia przeprowadza się raz na kilka lat, dzięki temu nie mamy problemów z jakością dostarczanej mieszkańcom wody, wiąże się to jednak z poważnymi kosztami. Od dwóch lat prowadzimy akcję modernizacji kolejnych przepompowni ścieków na terenie miasta. Mamy ich w użytkowaniu 33 szt. a modernizacja jednej kosztuje ok. 60 tys. zł.

      Przez wiele lat Spółka była niedoinwestowana, stan techniczny naszych obiektów był coraz gorszy. Musieliśmy pilnie dokonać gruntownej i kosztownej naprawy dachów na budynkach oczyszczalni, konieczny był remont laboratorium. Jednak najważniejszą inwestycją miejską w najbliższych latach jest gruntowna modernizacja oczyszczalni ścieków. Stan techniczny oczyszczalni został oceniony przez rzeczoznawców jako fatalny, koszt ew. modernizacji idzie w dziesiątki mln zł. Poza rozwiązywaniem codziennych problemów pracujemy więc nad przygotowaniem tej inwestycji. Decyzje administracyjne, projekt techniczny, pozwolenie na budowę, działania na rzecz pozyskania środków, to wszystko kosztuje i angażuje.

      Nasze przedsiębiorstwo pełniąc funkcję służebną wobec mieszkańców nie jest w jakikolwiek sposób dotowane, nie mamy też dochodów z innych źródeł, niż podstawowa działalność. Jesteśmy więc skazani na niełatwe funkcjonowanie wyłącznie w oparciu o przychody uzyskane z opłat mieszkańców. Mimo tego ceny wody i oczyszczania ścieków są u nas jednymi z najniższych w kraju. W niektórych miejscowościach np. na Śląsku suma cen wody i ścieków wynosi ponad 18 zł/m3, w niedalekim Sochaczewie 12,04 u nas 7,76 zł/m3.

          Ta cena zależy od kosztów, na które mieszkańcy także mają pewien wpływ. Szczególnie szkodliwe dla armatury jest wrzucanie do sedesów nierozkładalnych akcesoriów higienicznych, zwłaszcza chusteczek nawilżanych z fizeliny. To groźne śmieci dla wirników pomp, powodujące awarie na sieci kanalizacyjnej.

 

Poniżej przedstawiamy tabelę cenową usług wod-kan w niektórych miastach w Polsce:

 

 

Cena netto wody w zł/m3, gr.I

 

 

MIASTO

WODA

ŚCIEKI

RAZEM

 

 

Mysłowice

7,11

10,90

18,01

 

 

Nowy Sącz

6,94

7,79

14,73

 

 

Konin

4,65

8,28

12,93

 

 

Sochaczew

3,78

8,26

12,04

 

 

Warszawa

4,54

6,93

11,47

 

 

Gmina Gostynin

2,98

8,15

11,13

 

 

Gąbin

3,35

7,39

10,74

 

 

Płock

4,23

6,31

10,54

 

 

Inowrocław

4,12

4,76

8,88

 

 

Włocławek

2,72

5,92

8,64

 

 

Toruń

3,32

4,62

7,94

 

 

Gostynin

3,26

4,50

7,76

 

 

Łęczyca

3,08

4,57

7,65

 

 

Nasza Spółka jest otwarta na wszelkie sugestie ze strony mieszkańców, jeśli ktoś z naszych klientów ma pomysł na usprawnienie działań, związanych z naszą podstawową działalnością jesteśmy gotowi wysłuchać i ewentualnie zastosować w praktyce. Ostatnio m.in. podjęliśmy decyzję o zainstalowaniu terminala do kart płatniczych w kasie Spółki, od połowy maja br. nasi klienci mogą regulować należności za pomocą karty.