Drukuj

Aktualności

PRZYPOMINAMY. PŁAĆMY NASZE RACHUNKI NA CZAS.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 1/IV/2019 z dnia 9 kwietnia 2019r. ustalono wysokość kosztów upomnienia oraz wezwania skierowanego przez wierzyciela w wysokości 8,50 zł brutto. Od dnia 9 kwietnia 2019r. do każdego upomnienia oraz wezwania będzie doliczona ww. opłata. Prosimy o terminowe regulowanie faktur za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

 

ZŁA JAKOŚĆ WODY? NIE U NAS.

      Pojawiające się w lokalnych mediach informacje dotyczące złej jakości wody w sieci wodociągowej nie dotyczą miasta Gostynina. Woda w naszych kranach spełnia wszystkie obowiązujące normy, zarówno pod względem czystości bakteriologicznej, jak i zawartości pierwiastków i minerałów. Latem 2017r. przeprowadziliśmy operację czyszczenia zbiorników wody pitnej na ujęciu Kolonia. Takie przedsięwzięcia przeprowadza się raz na kilka lat, dzięki temu nie mamy problemów z jakością dostarczanej mieszkańcom wody, wiąże się to jednak z poważnymi kosztami. Latem 2019 roku zamierzamy przeprowadzić operację czyszczenia zbiorników wody pitnej na drugim naszym ujęciu przy ul. Ziejkowej.